Kontakt

Edukacija

“Usluga upravljanja farmakoterapijom: Od teorije do prakse”

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet
14. – 16. ožujka 2024.