Program

Edukacija

“Usluga upravljanja farmakoterapijom: Od teorije do prakse”

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet
14. – 16. ožujka 2024.

Program edukacije nastao je u suradnji Centra za ljekarničku skrb Saveznog sveučilišta Minas Gerais, Belo Horizonte, Brazil (Centro de Estudos em Atenção Farmacêutica – CEAF-UFMG, Brazil) i Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Svrha edukacije je upoznati farmaceute s uslugom upravljanja farmakoterapijom (engl. Comprehensive Medication Management (CMM) services), njezinim etičkim temeljima te osnovnim alatima za njeno pružanje u različitim kliničkim okuženjima (dalje u tekstu CMM usluga). Edukacija će se održavati na engleskom jeziku. 

Edukacija se sastoji od 3 osnovna dijela

1

.

Priprema za pružanje skrbi pacijentu

20 sati samostalnog učenja/čitanja
(materijali online)

2

.

Detaljan prikaz glavnih komponenti usluge upravljanja farmakoterapijom (engl. CMM usluge)

20 sati 
(uživo: Zagreb, 14. – 16.03.2024.)

3

.

Skrb za stvarne pacijente i međusobna razmjena iskustava

20 sati 
(samostalan rad + online sastanak)

Obrazac za prijavu

Planirani broj sudionika edukacije je 35.
Osiguraj svoj mjesto na vrijeme.